กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบลสมเด็จพระยุพราชยะหา เนื่องในโอกาสวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบลสมเด็จพระยุพราชยะหา เนื่องในโอกาสวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยนายอมร ปรีดางกูร นายอำเภอยะหา เป็นประธานในพิธี  ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา หมู่ที่ ๖ ตำบลยะหา อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา