กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่กักกั้นการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ ตำบลปะแต

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลปะแตกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่กักกั้นการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอมในวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านปะแต หมู่ที่ ๖ ตำบลปะแต  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา