โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) และโครงการโรงงานสีขาว

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตงเข้าร่วมการค้นหาและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง (Re-X-Ray)

โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) และโครงการโรงงานสีขาว โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ณ โรงงานยูนิแท็กรับเบอร์ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน 42 คน