บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง ได้เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ สร้างความสุขแก่ประชาชนในพื้นที่

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip

บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง ได้เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ สร้างความสุขแก่ประชาชนในพื้นที่

ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ที่ทำการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านปากบาง ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา