บัณฑิตแรงงานตำบลยะรม เข้าร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 บัณฑิตแรงงานตำบลยะรม เข้าร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

จัดโครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว (Mini Office) ณ บริษัทจิบอยู่ลาเท็ค จำกัด ต่อด้วยช่วงบ่ายบัณฑิตแรงงานตำบลยะรม ได้ทำการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้กับประชาชน