ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip
ฮิต: 93

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตงร่วมงานสมโภชหลักเมือง

และงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี พ.ศ2562