บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง ร่วมงานสมโภชหลักเมือง งานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี พ.ศ.2562