ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip
ฮิต: 66

วันที่ 22 พฤษภาคม2562 บัณฑิตแรงงานตำบลยะรม พร้อมกับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดยะลา ได้บรรยายเรื่องประกันตนมาตรา 40 ให้กับ อสม. อำเภอเบตง และรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40
ให้แม่ค้าตามตลาดนัด