ประชุมประจำเดือนบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 8/2562

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ประชุมประจำเดือนบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 8/2562 โดยมีนางสาว​มาลี​ ขวัญ​เจริญ​ แรงงาน​จังหวัด​ยะลา​​ เป็น​ประธาน​การ​ประชุม​พร้อม​ด้วย​ผู้แทนหน่วยงาน​สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ติดตามการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ณ ห้องเทพบดี ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา