ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip
ฮิต: 65

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2562 บัณฑิตแรงงานตำบลยะรม ได้รับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้ประชาชนในพื้นที่