แนะแนวทางด้านอาชีพ" ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยครั้งที่ 2/2562 ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอเบตง

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง โดยมี นางสาวซารีนา ดูดิง และนายจารุกิตต์ จันทร์ทิพย์ บัณฑิตแรงงานประจำตำบลเบตง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ"แนะแนวทางด้านอาชีพ" ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยครั้งที่ 2/2562 ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอเบตง เพื่อพัฒนาด้านอาชีพเป็นแนวทางนำไปประกอบอาชีพ
ณ ห้องประชุมเรือนจำอำเภอเบตง