ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip
ฮิต: 62

วันที่ 17/5/62 บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง พร้อมผู้กำกับบัณฑิตสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ประชุมมอบหมายงาน

ประจำเดือน ณ ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง