ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip
ฮิต: 64

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยใจ" ประจำเดือนเมษายน 2562

กิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยใจ”ประจำเดือนเมษายน 2562 (กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงบริเวณโดยรอบ น้ำตกอินทสร) วันที่ 23เมษายน 2562 อ.เบตง จ.ยะลา ณ หมู่ที่2 ต.ตาเนาะแมเราะ