ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip
ฮิต: 62

บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง ได้เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ สร้างความสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ ครั้งที่ 6/2562

 
วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านวังใหม่ หมู่ที่5 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง ได้เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ สร้างความสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ ครั้งที่ 6/2562