บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง ประชุมประจำเดือน

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip

วันที่ 22 เมษายน 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง ประชุมประจำเดือน 

วันที่ 22 เมษายน 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง ประชุมประจำเดือน โดยมี นายเจตนิพัทธ์ วาบา และนายนภัทร ทิพาพงศ์ นักวิชาการแรงงาน ผู้กำกับบัณฑิตแรงงาน มอบหมาย ภารกิจด้านแรงงาน ณ ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง