บัณฑิตแรงงานตำบลยะรม เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลยะรม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip

วันที่19 มิถุนายน 2562 บัณฑิตแรงงานตำบลยะรม เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลยะรม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม โดยมีนายอำนาจ สุวรรณชาตรี ปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลยะรมเป็นประธานในการประชุม และต่อด้วยประชุม เรื่อง ออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8/2562 โดยได้กำหนดออกหน่วยบริการในวันที่ 25/6/2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม หมู่ที่1 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา