วันที่ 25 มิถุนายน 2562 บัณฑิตแรงงานตำบลยะรม เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ฯ

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 บัณฑิตแรงงานตำบลยะรม เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ สร้างความสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ ครั้งที่ 8/2562 (เวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นสภาสันติสุขตำบลยะรม) ณ อาคารชั่วคราว หมู่ที่ 1 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา