บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตงพร้อมผู้กำกับบัณฑิตแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงานประชุมมอบหมายงานประจำเดือน

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง พร้อมผู้กำกับบัณฑิตแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ประชุมมอบหมายงานประจำเดือน ณ ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง อาคารศูนย์ราชการชายแดน