ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip
ฮิต: 41

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง พร้อมผู้กำกับบัณฑิตแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ประชุมมอบหมายงานประจำเดือน ณ ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง อาคารศูนย์ราชการชายแดน