ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip
ฮิต: 55

วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตงร่วมต้อนรับ นายศิลา แก้วตะพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม ได้มาตรวจเยี่ยมสำนักงานประกันสังคม ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง และศูนย์จัดหางาน สาขาเบตง ณ อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดนเบตง