บัณฑิตแรงงานประจำตำบลธารน้ำทิพย์เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการจิตอาสาฯ

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 บัณฑิตแรงงานประจำตำบลธารน้ำทิพย์เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการจิตอาสา 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 วัด/ 1 มัสยิด ประชารัฐสร้างสุข ๕ ส. 
-วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมทุกภาคส่วนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำท้องที่ / ผู้น้ำท้องถิ่น หน่วยงานในพื้นที่ ประชาชนจิตอาสา เป็นการสร้างความสามัคคีของชุมชนและร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นศาสนถาน
ณ มัสยิดตาก๊อตดูมิลอิสลามีย์บ้านราโมงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา