บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตงเข้าร่วมโครงการรณรงค์ด้านความปลอดภัยฯ

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตงเข้าร่วมโครงการรณรงค์สำหรับการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้างรุ่นที่ 1 วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องไพลินโรงแรมเบตงเมอร์ลิน จัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา โดยมี พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง เป็นประธานในพิธีเปิด และเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลเบตง สาธิตการทำ CPR การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแก่ผู้เข้าอบรม