บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตงได้ลงพื้นที่อำเภอเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครประกันสังคมมาตรา 40

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตงได้ลงพื้นที่อำเภอเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์และรับสมัครประกันสังคมมาตรา 40

ให้กับประชาชนที่เป็นแรงงานนอกระบบ เพื่อให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการ ประกันตน ม.40 และให้การคำปรึกษาแนะนำด้านประกันสังคม