บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ออกบูธจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip

วันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ.2562 บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ออกแสดงจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพชุมชน จ.ยะลา

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2562 
ณ กระทรวงแรงงาน