ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip
ฮิต: 29

วันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ.2562 บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ออกแสดงจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพชุมชน จ.ยะลา

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2562 
ณ กระทรวงแรงงาน