บัณฑิตแรงงานจังหวัด​ยะลา​ได้​รับ​เกียรติ​จาก​ผู้บริหารของกระทรวงแรงงาน​ โดย พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ มอบนโยบายและขวัญกำลังใจฯ

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip

วันที่​ ๒๓​ กันยายน​ ๒๕​๖​๒​ บัณฑิตแรงงานจังหวัด​ยะลา​ ได้​รับ​เกียรติ​จาก​ผู้บริหารของกระทรวงแรงงาน​ โดย พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน


พร้อมด้วย​นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายและขวัญกำลังใจ การทำงานในพื้นที่
ณ​ สำนักงาน​ประกัน​สังคม​ กระทรวง​แรงงาน​ เขต​ดินแดง​ กรุงเทพ​มหานคร