ศูนย์แรงงานอำเภอเบตงออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มสู่ประชาชน

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip

 

วันที่ 12 กันยายน 2562 ศูนย์แรงงานอำเภอเบตงออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มสู่ประชาชน ณ ลานกีฬาบ้านธารมะลิ หมู่ที่ 4 ต.อัยเยอร์เวง. อ.เบตง จ.ยะลา
โดยมีกลุ่มอาชีพจากชุมชนจาเราะกางา ต.เบตง ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ และกลุ่มอาชีพเสื้อสกรีนของ ต.อัยเยอร์เวงมาจำหน่ายด้วย