บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตงเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานระดับอำเภอ

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip

 

วันที่ 8-10 กันยายน พ.ศ.2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตงเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
ณ บารา รีสอร์ท จังหวัดสตูล