ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip
ฮิต: 32

 

วันที่ 8-10 กันยายน พ.ศ.2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตงเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
ณ บารา รีสอร์ท จังหวัดสตูล