การดำเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าว

เขียนโดย nurmon yasatae

กระทรวงแรงงาน ตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ พบไม่มีใบอนุญาตทำงานจับขึ้นทะเบียนทันที