โครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564  เข้าร่วมโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบๆอาคาร และทาสีรั้วศูนย์ราชการ  ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา