โครงการ ศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

เขียนโดย nurmon yasatae

          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน  จังหวัดยะลา  ณ ตลาดนัดบ้านลูโบ๊ะปันยัง หมู่ที่ 3 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา