ประชาสัมพันธ์รับสมัครประกันสังคมมาตรา ๔๐ เทศบาลตำบลยะหา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลยะหา ตำบลบาโร๊ะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครประกันสังคมมาตรา ๔๐  ณ ตลาดนัดเทศบาลตำบลยะหา  อำเภอยะหา จังหวัดยะลา