แนะแนวอาชีพนักเรียน-นักศึกษา โรงเรียนสายสามัญ

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย Saaree Duera-oh

สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอยะหา จัดกิจกรรม แนะแนวอาชีพนักเรียนมัธยนศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ เพื่อให้ความรู้ด้านอาชีพ  ณ โรงเรียนยะหาศิรยานุกุล หมู่ที่ ๖ ตำบลยะหา  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา