โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงาน

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย Saaree Duera-oh

สำนักแรงงานจังหวัดยะลา ผู้กำกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบัณฑิตแรงงาน ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙  มีนาคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ  กรุงเทพมหานคร