ติดป้ายประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงาน บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็กโทรนิคส์