ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย พีซาม หะแว

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา จัดฝึกอบรม Joomla รุ่นที่ 2 พ.ศ.2563  ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2563

 

เขียนโดย รอฮานิง เจะเซะ

โครงการฝึอบรมเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ระหว่างวันที่  18 - 22  กรกฏาคม  2563

ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงง      าน  จังหวัดยะลา

 

   

      

เขียนโดย Charukit Chanthip

 

โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ดำเนินการในพื้นที่โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2563 

เขียนโดย Charukit Chanthip

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัด และ พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเบตง ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ดำเนินการในพื้นที่โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
และได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 20 คน