บัณฑิตแรงงานต.ยะรม ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลแคมป์แรงงานฯ