ข่าวฝึกอบรม

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย กุลจิรา เจาศิริการกุล

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล ระหว่างวันที่. 18 - 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ราาชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา

 

เขียนโดย Charukit Chanthip

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2562 นางถวิล เพิ่มเพียรสิน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม สาขาการผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว

เขียนโดย รอฮานิง เจะเซะ

วันที่ ๑๔- ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์

หมวดหมู่รอง