รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและคณะตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมอาชีพ

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย Charukit Chanthip

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2562 นางถวิล เพิ่มเพียรสิน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม สาขาการผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว

ภายใต้โครงการสร้างแรงงานสู่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา