บัณฑิตแรงงานต.ตาเนาะแมเราะ ร่วมต้อนรับ เลขาธิการศอ.บต.