ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ต.ธารน้ำทิพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย รอฮานิง เจะเซะ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา และบัณฑิตแรงงาน จัดกิจกรรมศูนย์แรงงานเคลื่อนที่

ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมทั้งสาธิตอาชีพอิสระ การทำขนมหัวเราะ  สาธิตการจักรสานเส้นพลาสติก การทำเฟอร์เจอร์ไม้ไผ่ ณ ลานกีฬาบ้านกาแป๊ะซาลัง หมู่ที่ ๓ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา