ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip
ฮิต: 38

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง เข้าเวร ณ จุดจำหน่ายบัตรนาวากาชาด งานประเพณีของดีเบตงและงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 20 กรกฎาคม 2562