บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตงเข้าร่วมพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำคงคา ฯ

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตงและจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำคงคา และสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองเบตง โดยมี พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ มีส่วนราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งพสกนิกรชาวอำเภอเบตงทุกภาคส่วนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน อันเป็นแนวพระราชดำริที่ต้องการให้ประชาชนมีความรักสมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน