ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip
ฮิต: 34

บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ กรณีนายจ้างที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาวและเมียนมา ที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 1 พ.ย. 2562 หรือ 31 มี.ค. 2563 หากประสงค์จะจ้างต่อสามารถยื่นเอกสารนำเข้าแรงงานตามระบบ Mou ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา