นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ฯ

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง ร่วมต้อนรับ นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจบัณฑิตแรงงานในการขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน ณ ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง และติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดยะลา ณ กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าจากผ้าปาเต๊ะ ชุมชนจาเราะกางา ต.เบตง อ.เบตง และ กลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ บ้านนากอ หมู่ ๙ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลาร่วมตรวจเยี่ยม