ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip
ฮิต: 30

วันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อเตรียมความในปฎิบัติงาน
หัวข้อ "การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์" ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา