บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip

วันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อเตรียมความในปฎิบัติงาน
หัวข้อ "การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์" ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา