ชี้แจงรายละเอียด การดำเนินงานโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เขียนโดย nurmon yasatae

 

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  บัณฑิตแรงงานประจำตำบลกาบัง  พบปะนายซาการียา  ยานยา  และทีมงานชี้แจงรายละเอียด การดำเนินงานโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว  ในเขตพื้นที่ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา