โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          เมื่อวันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563  บัณฑิตแรงงานอำเภอได้รับมอบหมายจากนายอำเภอกาบัง  ให้ดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำกับดูแลร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา ฝึกอาชีพ สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์  ระหว่างวันที่ 8-17 กรกฎาคม 2563  ณ อาคารโรงเรียนตาดีกาบ้านลาแล หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา