โครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

เขียนโดย nurmon yasatae

          เมื่อวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยบัณฑิตแรงงานอำเภอกาบังได้ให้บริการประชาชนด้านแรงงาน และสาธิตการฝึกอาชีพ

ณ อาคารมัสยิดบ้านบาซาตาแป หมู่ที่ 8 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา