กิจกรรม "จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ"

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายรุสดี ปูรียา นายอำเภอกาบัง มอบให้ น.ส.ศรุดา ฤทธิเนียม ปลัดอาวุโส อำเภอกาบัง นำจิตอาสาทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอกาบังฯ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครรักษาดินแดน ประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใต้โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนาสนามกีฬา ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอกาบัง หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา