โครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

เขียนโดย nurmon yasatae

          บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ดำเนินโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562 ณ มัสยิดบ้านนิบง หมู่ที่ 2 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา