ร่วมจัดกิจกรรม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เขียนโดย nurmon yasatae

     เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลากลางอำเภอเมือง จังหวัดยะลา