กิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันจันทร์ ที่ 3  มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. บัณฑิต​แรงงาน​อำเภอกาบัง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2562 จัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 

โดยนำส่วนราชการต่างๆ หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมพัฒนาลำน้ำ คู คลอง ปลูกต้นรวงผึ้ง ปลูกหญ้าแฝก ณ คลองบ้านบาละ หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา